Trang chủ / Tin Tức

Chi Tiết Hoạt Động Tại Hồi Ức

16-06-2021

Chào Mừng Các Bạn Đến Với
hoiucpk.net

1. Các Hoạt Động Chính Trong Game :

Hoạt động   Thời gian Phần thưởng
Hành Hiệp Ký Cả Ngày
Khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày bao gồm :
- 10 Nhiệm vụ Dã Tẩu nhận được : 1 Ngũ Sắc Long Châu hệ Mộc
- Hoàn thành Vượt Ải  nhận được : 1 Ngũ Sắc Long Châu hệ Kim
- Hoàn thành 1 Trận Phong Lăng Độ  nhận được : 1 Ngũ Sắc Long Châu hệ  Thủy
- Hoàn thành 1 Trận Viêm Đế  nhận được : 1 Ngũ Sắc Long Châu hệ Hỏa
- Hoàn thành tham gia Tống Kim đạt 6k Điểm : Nhận 1 Ngũ Sắc Long Châu hệ Thổ
Hoàn Thành Nhiệm Vụ Hành Hiệp Ký Mỗi ngày.
Ngoài Phẩn thưởng đang có cập nhật thêm
Có đủ 5 Ngũ Sắc Long Châu Nhân Sỹ Võ Lâm nhấp chuột phải ở Hành Hiệp Ký sẽ nhận được Phần Thưởng cố định : Nhất  Kỹ + RanDom TTK, VLMT
Nhận Mạc Định : 50 Hồi ức Lệnh +Phiên Vũ (1 ngày ) + Danh Hiệu + EXP
Boss Đại Hoàng Kim 

12h00.22h15
Tọa Độ RanDom

30 Xu + Rương Mãnh Hoàng Kim + Phiên Vũ + Rương Mãnh Nhu Tình + Hiệp Cốt +Hồi ức Lệnh 
+ TTK + VLMT + Thũy Tinh
- Tỹ Lệ ra Phiên Vũ( 1 ngày )
- LB Gọi Boss
- EXP
- Tỹ Lệ Ra áo Nhu Tình

Đoán Hoa Đăng UPDATE

UPDATE

Quả Huy Hoàng   Thời gian 20h – Chiến Long Động 2 Bãi

Xu + Hồi ức Lệnh + Máu Tống Kim + EXP
 

Tống Kim 11h-13h-15h-17h-19h-21h-23h

Tống Kim 13H + 21H X2 Phần Thưỡng : TOP 1 50xu + TOP 2 40 xu + TOP 3 30 XU
TOP 4~10 10 xu
Trận Khác : TOP 1 30 xu TOP 2 20 xu TOP 3 10 xu TOP 4 ~ 10 5xu
Trên 6k điểm mỗi trận nhận thêm : Hồi ức Lệnh, rương mãnh HKMP , rương mãnh Nhu Tình , 2xu + EXP

Viêm Đế   14h25,16h25.20h25,00h25

5 Xu + Rương Mãnh Hoàng Kim + Rương Mãnh Nhu Tình + Hiệp Cốt + Hồi ức Lệnh 
+ TTK + VLMT+ Thũy Tinh + EXP
- Tỹ Lệ Ra áo Nhu Tình

Vân Tiệu Bang Hội Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau

Vượt Ải Giờ lẻ Bỏ 13h 19h 21h
  1.   Qua Ải đc   2 Xu + Hồi ức lệnh + Rương Mãnh HKMP + Nhu Tình + EXP
  2. - Tỹ Lệ Ra áo Nhu Tình
  3. ( Hoạt Động tổ đội tối thiếu 4 người , tối đa 8 người - Tham gia tại Nhiếp Thí Trần Các Thành Thị, yêu cầu có Sát Thủ Giản , Long Huyết Hoàn )
Phong Lăng Độ 00h , 2h , 4h ,18h , 22h
Bến 1 + Bến 2( không cò xu)
  1. PLD Các Giờ Chẵn : Boss Rớt 10 xu + Hổi ức lệnh + Rương Mãnh HKMP + Nhu Tình + thũy tinh + 20 xu
  2. - Tỹ Lệ Ra áo Nhu Tình
  3. Đến Bờ Thành Công 1 xu + Hồi ức Lệnh + EXP
  4. ( Hoạt Động Có thể đi 1 Người Tại Bến Thuyền 1 Phong Lăng Độ , lên bằng Thần Hành Phù, yêu cầu có Lệnh Bài Phong Lăng Độ , lệnh bài Thủy Tặc  ).
Boss Sát Thủ

7h - 21h

22h - 00h

Phần thưởng cố định :  2 Hồi ức lệnh,  May mắn nhận đc  thêm Thủy Tin, Phúc Duyên Đại. Máu Đại Tống Kim + EXP

Vận Tiêu Cá Nhân

Ba Lăng Huyện (204/198)

Thời gian Bỏ từ 2h sáng đến 7h sáng. Và 13h 21h 19h

  5 Hổi ức lệnh + 50 Máu Đại Tống Kim + 50% nhận đc 2 Xu + thũy tinh + rương mãnh HKMP + nhu tình + EXP

Dã Tẩu

1 ngày 30 nhiệm vụ
Nhận EXP + Thũy tinh + Sách Vỡ
Mốc 200 Rương Vũ Khí Max
Mốc 400 Rương HKMP ( 7 ngày )
Mốc 600 2 Rương HKMP  ( 7 ngày )
Mốc 800 Áo Nhu Tình Vĩnh Viển
Mốc 1000 Phiên Vũ Vĩnh Viễn
               UPDATE 
Vân Tiêu Bang Hội

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau
Câu cá

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau
Đấu Ngưu 

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau

Đua Ngựa

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau

Boss Độc Cô Cầu Bại

Cập Nhật Sau

Cập Nhật Sau


Hạt Hoàng Kim Khổng Lồ
12h05 ( Chiến Long Động )

 Hạt Huy Hoàng : Xu + Hồi ức lệnh
Hạt Hoàng Kim Khổng Lồ
- 50 Tiền Đồng
- Phiên Vũ ( 1 ngày )
-1 LB Gọi Boss + rương mãnh HKMP + nhu tình + EXP + Lệnh Bài ép Phiên Vũ

Boss Kim Quang :50 Xu + Hôi ức lệnh

 

Liên Đấu Cập Nhật Sau Điểm Vinh Dự
Hoạt Động Thần Bí Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau
Tiêu Bang Chiến Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau
Đoạt Kỳ Bang Hội Cập Nhật Sau Cập Nhật Sau
Đấu Trường 100 18H30 hằng ngày Báo Danh Tương Dương Nha Môn
- Phần Thưởng cho người chiến thắng cuối cùng.
- 50 tiền đồng.
- 100 Hồi ỨC Lệnh
- Vòng Sáng (1 ngày )